servis Radkovy
VaSivara s.r.o.

 

logo_Vasivara_1.png

Revize tlakových nádob a kotelen

12759-tlakove_nadoby.png

REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB PŘEROV

Nabízíme následující služby:
  • REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB
  • REVIZE KOTLŮ
  • ODBORNÉ PROHLÍDKY KOTELEN DLE VYHL.ČÚBP Č.91/93
  • ŠKOLENÍ OBSLUHY A VYSTAVENÍ OSVĚDČENÍ
     

TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ
TNS jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry, nebo žíravé, jedovaté nebo výbušné kapaliny o jakékoliv telotě, nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa.
 Více informací o revizích TNS

STŘEDOTLAKÉ KOTLE
Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů se provádí dle normy ČSN 070710.
Více informací o revizích středotlakých kotlů.

NÍZKOTLAKÉ KOTLE
Podle § 2 bodu d) vyhlášky č.91/1993 Sb. je kotelnou: „Kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW.“

ČETNOST REVIZÍ TNS
 
Druh revize Předpis dle ČSN Lhůta 
Provozní revize ČSN 69 0012,  čl.91 nejpozději do 1 roku od předchozí revize
Vnitřní revize ČSN 69 0012,  čl.94 provádí se ve lhůtě né delší 5 let
Zkouška těsnosti ČSN 69 0012,  čl.107 provádí se po každé vnitřní revizi
Tlaková zkouška ČSN 69 0012,  čl.117 +
Vyhl. č. 18/1979 Sb.,                     
nejpozději 1x za 9 let od předchozí tl.zkoušky 

Podle vyhlášky č.91/1993 Sb. se kotelny rozdělují

Kotelny I. kategorie
Kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW,
Kotelny II. kategorie
Kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW,
Kotelny III. kategorie
Kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW.

Opravnění k provádění revizí:
  • Revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob stabilních
  • Osvědčení ITI Praha ev.č. 3548/9/15/R-TZ-NA,PK4,HK4
revize tl.n. (2).jpg
Kontakt
Václav Chytil
Tel.: 605 509 998
e-mail: chytil68@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one